AKTUALITYZměna adresy sídla firmy

Oznamujeme změnu adresy sídla firmy a doplnění předmětu podnikání. Nová adresa sídla firmy je

  • Věry Pánkové 829/2, Nové Sady
  • 779 00 Olomouc

Usnesení Fj 114449 2023 KSOS

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II

Jsme zapojeni do výzvy PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II, která je spolufinancována Evropskou unií. Cílem našeho projektu je zvýšit adaptabilitu starších pracovníků a zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu.

Dotace na projekt Energetické úspory v kamenolomu Hrabůvka

Předmětem projektu je realizace energetických úspor v kamenolomu Hrabůvka, kde žadatel provádí komplexní zpracovatelskou a vnitroareálovou dopravní činnost pro majitele a provozovatele lomu…

Číst dále

Zásady nakládání s osobními údaji

Naše společnost nakládá s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.
Zásady nakládání s os. údaji   

Dotace na projekt Energetické úspory na výměně strojů

Projekt řeší problém nedostatečné efektivnosti při výrobě stavebních materiálů a zpracování stavební suti, případně i jiných stavebních odpadů…
Číst dále

Oficiální partner týmu TATRA BUGGYRA RACING

Společnost Vladimír Dostál – zemní práce, autodoprava, s.r.o. je oficiálním partnerem týmu TATRA BUGGYRA RACING.
www.buggyra.com

Firma Vladimír Dostál – zemní práce a autodoprava, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001


Vladimír Dostál - zemní práce a autodoprava, s.r.o. - certifikáty ISO
Naše společnost Vladimír Dostál – zemní práce a autodoprava vznikla v roce 1990. Postupem času se rozrostla a v současné době zaměstnává kolem stovky zaměstnanaců. Zabývá se autodopravou, zemními pracemi, pracemi ve stavebnictví, bouracími pracemi a recyklací sutin ze staveb a skrývek.