S rozvojem firmy došlo k podstané modernizaci a rozšíření strojního parku. Pro přesuny techniky je firma vybavena čtyřmi tahači s podvalníky Noteboom a Goldhofer. Pro rozšíření činnosti firmy je důležitý i provoz mezinárodní kamionové dopravy vlastními špičkově vybavenými kamiony.

 

Pro zemní práce je společnost vybavena moderními stroji Cat od firmy Phoenix-Zeppelin. Jde o celkem devatenáct bagrů – od tarktorbagrů, kolových bagrů až po těžké pásové bagry vybavené i kladivy a hydraulickými nůžkami pro demoliční práce a práce v lomech. Nezbytné je vybavení dozery CAT, kterých jsme v současnosti schopni nasadit celkem osm. Pro obslužné práce využíváme i vlastní nakladače od malých smykových až po těžké nakladače CAT 966 K, CAT 966 H a CAT 972 G, teleskopické nakladače CAT TH 62 a TH 460 B. Využíváme také vlastní speciální stroje, grader New Holland, těžké vibrační válce CAT CS 64, CAT CS 663E , CAT CS 583E a pneumatikový válec Amann AP 240. Pro zajištění služeb a spokojenost zákazníků je firma vybavena i úklidovými stroji, kropičkami, rotačními kartáči na traktorech a speciálem s nástavbou na úklid komunikací MB Atego.

 

Pro přepravu zemin a sypkých materiálů vlastníme dostatek nákladních vozů 6×6, 8×8 a dumpry CAT 330. Celkový park nákladních vozů čítá přes čtyřicet strojů. Pro delší převozy jsme vybaveni soupravami s vleky. Na demoliční práce, recyklace stavební suti a práce v lomech máme speciální stroje – čelisťový drtič Hartl, třídič TEREX Finlay 883 a pásové bagry s kladivy a hydraulickými nůžkami. Mezi největší realizované akce patří demolice hal v Tatře, výrobních hal ve Škodě Mladá Boleslav nebo demolice sila Biocel Paskov. Podíleli jsme se na řadě významných projektů a staveb. K těm nejvýznamějším patří nemalý podíl na pracích při budování dálnice Olomouc – Ostrava nebo na přípravě stavby velkých obchodních center pro Kaufland, Hornbach, Hypernovu, Stop Shop, Globus, Porsche Olomouc atd.

————————————————————————————————————————————————————

DOTAČNÍ PROJEKT

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt
s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017087:

„Úspory energie v procesech MAPECO MOST a.s.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v kamenolomu Hrabůvka, kde žadatel provádí komplexní zpracovatelskou a vnitroareálovou dopravní činnost pro majitele a provozovatele lomu, společnost Českomoravský štěrk, a.s. Energetických úspor bude dosaženo vyřazením lomových damprů a pásového dozeru a jejich nahrazení energeticky efektivnějšími variantami s obdobným výkonem.


Projekt řeší problém současné vysoké energetické náročnosti při zpracování a manipulaci s těženou horninou. Stávající stroje určené na výměnu, kterými jsou tři dampry a pásový dozer, slouží v několika částech recyklačního procesu a současně i pro manipulaci se stavebním materiálem. Příčinami problému je velká vytíženost technologií, a zároveň jejich velká zastaralost, která je jak daná věkem strojů (tedy opotřebením), tak i stavem technologií v době výroby, kdy nebylo možno ještě produkovat motorové pohony s tak vysokou účinností jako v současné době.


Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie ve zpracovatelském procesu a tím i ke snížení provozních nákladů ve společnosti. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i do hospodaření společnosti, kdy bude možno zpracovávat a recyklovat stavební odpad s menšími jednotkovými náklady, tj. na tunu zpracovaného recyklátu.


Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:
                 ► zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
                 ► snížení spotřeby energií
                 ► snížení emisí CO2
                 ► snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
                 ► zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu
Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

 

 

————————————————————————————————————————————————————

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem
CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017087:

„Energetické úspory v rámci provozu
v Kamenolomu Hrabůvka“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v kamenolomu Hrabůvka, kde žadatel provádí komplexní zpracovatelskou a vnitroareálovou dopravní činnost pro majitele a provozovatele lomu, společnost Českomoravský štěrk, a.s. Energetických úspor bude dosaženo vyřazením lomových damprů a pásového dozeru a jejich nahrazení energeticky efektivnějšími variantami s obdobným výkonem.

Projekt řeší problém současné vysoké energetické náročnosti při zpracování a manipulaci s těženou horninou. Stávající stroje určené na výměnu, kterými jsou tři dampry a pásový dozer, slouží v několika částech recyklačního procesu a současně i pro manipulaci se stavebním materiálem. Příčinami problému je velká vytíženost technologií, a zároveň jejich velká zastaralost, která je jak daná věkem strojů (tedy opotřebením), tak i stavem technologií v době výroby, kdy nebylo možno ještě produkovat motorové pohony s tak vysokou účinností jako v současné době.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie ve zpracovatelském procesu a tím i ke snížení provozních nákladů ve společnosti. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i do hospodaření společnosti, kdy bude možno zpracovávat a recyklovat stavební odpad s menšími jednotkovými náklady, tj. na tunu zpracovaného recyklátu.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

• zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

• snížení spotřeby energií

• snížení emisí CO2

• snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)

• zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

 

————————————————————————————————————————————————————

„Jsme zapojeni do výzvy „PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II“, která je spolufinancována
Evropskou unií. Cílem našeho projektu je zvýšit adaptabilitu starších pracovníků a zvýšit odbornou úroveň
znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR.

Náš projekt bude finalizován v roce 2021 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme
s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.“